Értekezleten

Intézményvezetőként tevékenykedem már évek óta egy vidéki kis iskolában. Nagyon szeretem a munkámat, bár nem egyszerű irányítani manapság egy oktatási intézményt. A kívülállók nem is sejtik, mennyire összetett feladat ez. Logisztikát, bonyolult tervezést, megvalósítást, együttműködést igénylő feladat. Szinte minden tevékenységet örömmel végzek, persze van, amit jobban, és van, amit kevésbé jobban kedvelek.

Szeretem például, amikor megtervezzük egy évre előre, milyen feladatokat valósítunk meg egy-egy tanévben pedagógus társaimmal, a gyerekekkel és a szülőkkel együtt.

Azt is szeretem, amikor kisebb-nagyobb rendezvényeket szervezünk azért, hogy a gyerekek oktatását, nevelését minél változatosabb eszközökkel és feladatokkal tudjuk segíteni.

Szeretem az együttműködési feladatokat a szülőkkel, nevelőkkel, tanulókkal, időnként másik iskola nevelőtestületével és diákjaival.

Szeretem, amikor szomszédos vagy távoli iskolákat látogatunk meg és szerzünk tapasztalatokat, végzünk megfigyeléseket annak érdekében, hogy minél sikeresebben végezzük oktató-nevelő munkánkat.

Szeretem, amikor látom a siker, a meglepettség, a büszkeség, a kíváncsiság fényét tanulóink szemében. Szeretem, amikor motiválni tudunk olyan tanulókat a munkára, akiknek a családjai körében nem érték a tanulás, és nem sok szülői támogatást kapnak a mindennapi iskolába járás során.  Azt is szeretem, amikor a szülők köszönettel tekintenek munkánkra, küzdelmeinkre.

Nem nagyon kedvelem viszont az ügyintézési tevékenységeket, a beszámolók készítését valamint az értekezleteken való részvételt, mivel sok időt vesz igénybe az értekezletek helyszínének megközelítése, és ráadásul időnként nincs nagy hatásfoka a megbeszéléseken való döntések megvalósításának.

Kissé szerencsésebb az értekezletek megszervezésének formája, mióta azinformatikai eszközökkel való ellátottság lehetővé teszi az interneten keresztüli értékezletek lebonyolítását.

Igaz, ennek feltétele, hogy laptopjaink megfelelő állapotban legyenek az értekezletek előtt a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása érdekében. Ezért rendszeresen igénybe szoktam venni az iphone szerviz budapest szerviz karbantartási szolgáltatásait.